فروش فوری

فروش فوری

فروش فوری

شرکت فنی مهندسی در نظر دارد یک سری از اقلام موجود (الکترونیکی و اتوماسیون صنعتی ) در این مجموعه را بصورت توافقی بصورت محدود در لیست فروش قرار دهد جهت دریافت لیست اقلام در لینک ذیل کلیک نمائید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص لیست ارائه شده می توانید

با سرکارخانم مهندس حق پرست تماس حاصل فرمائید.

086-42347416

021-66124722

021-66124542

02166124492

داخلی 117

لیست اقلام جهت فروش کلیک نمائید.

Xinje Software

Xinje Software

Xinje Software
شرکت فنی مهندسی افشار

Free XC1, XC3, XC5, XMP2 and XMP3 Software

XCP Pro
Use With: XC1, XC3, XC5, XMP2 and XMP3 PLCs
Restrictions:  Should be fully functional, let me know if not.
Check out our sister site PLCCompare to compare PLCs, PACs and Programmable Relays

Crouzet Software

Crouzet Software

معرفی کنترلر Crouzet Software توسط شرکت فنی افشار
شرکت فنی مهندسی افشار

Free CD 12, CB 12, CD 20, CB  20, XD 10 and XD 26 software.

Crouzet Logic Software:
Use With: CD, CB and XD Programmable Relays.
Restrictions: No Restrictions, Full Version.
Instructions: Select “English” and “Software” under Type. Check “CLSM3″. On the right side of the screen select download. They require filling out a form, then present a download link.

Check out our sister site PLCCompare to compare PLCs, PACs and Programmable Relays

Horner APG Software

Horner APG Software

 

Free ZN, XL, QX, RX, NX and Classic OCS Software.

Cscape
Use With: All Horner APG controllers including ZN, XL, QX, RX, NX and Classic OCS
Restrictions: May require creating an account.  Full Version.

Check out our sister site PLCCompare to compare PLCs, PACs and Programmable Relays

VIPA Software

VIPA Software

VIPA Software معرفی کنترلر جهت آشنایی شما عزیزان

Free VIPA Software.

WinPLC7:
Use With: VIPA 100V, 200V, 300V 300S, 500S incl. SPEED-Bus modules and S7-300 controllers from Siemens.
Restrictions: Block editor: up to 20 nodes within the block. Online: Monitoring isn’t possible, Load only small blocks into PLC.  Simulation: Up to 300 commands in cycle.

Check out our sister site PLCCompare to compare PLCs, PACs and Programmable Relays
Visit the 300S page for detailed product information, brochures and pricing information.

Control Microsystems Software

Control Microsystems Software

 (شرکت فنی مهندسی افشار)Control Microsystems Software

 

 

Free SCADA Pack Software.

TelePACE Studio Evaluation Software:
Use With: SCADAPack PLCs
Restrictions: Ladder Logic Size is limited.

Check out our sister site PLCCompare to compare PLCs, PACs and Programmable Relays

Opto22 Software

Opto22-Software

 (شرکت فنی مهندسی افشار)Opto22 Software

Free Snap PAC Software.

PAC Control Basic:
Use With: Snap PACs
Restrictions: Nearly full version, lacks upgrade capability from older systems, lacks redundant system functions, and data types in subroutines are reduced.

Check out our sister site PLCCompare to compare PLCs, PACs and Programmable Relays
Visit the SNAP PAC page for detailed product information, brochures and pricing information.

IDEC Software

IDEC-Software

 

IDEC Software (شرکت فنی مهندسی افشار)

Free Smart Relay and Microsmart Pentra Software.

WindLGC:
Use With: Smart Relay Programmable Relays
Restrictions: not sure (click the “Download” tab)

WindLDR:
Use With: Microsmart Pentra PLCs
Restrictions: 30 Days

Check out our sister site PLCCompare to compare PLCs, PACs and Programmable Relays
Visit the MicroSmart Pentra and SmartRelay pages for detailed product information, brochures and pricing information.

Unitronics Software

Unitronics Software

Unitronics Software (شرکت فنی مهندسی افشار)

Free Jazz, M90 M91 and Vision Software.

VisiLogic:
Use With: Vision PLCs
Restrictions: Fully Version

U90 Ladder:
Use With: Jazz, M90 & M91 controllers
Restrictions: Full Version

Check out our sister site PLCCompare to compare PLCs, PACs and Programmable Relays

Automation Direct Software

Automation Direct Software

Automation Direct Software (شرکت فنی مهندسی افشار)

Free Do More, Click, Direct Logic and Productivity 3000 Software.

Do More:
Use With: Do More PLC CPUs
Restrictions: Full Version, no restrictions.  Includes a simulator with 1 hr run time, then have to restart.
Click Software:
Use With: Click PLCs
Restrictions: Full Version, no restrictions.

Direct Soft 100:
Use With: DirectLogic PLCs
Restrictions: 100 Words

Productivity Suite Programming Software:
Use With: Productivity3000 PACs
Restrictions: Full Version, no restrictions.

Check out our sister site PLCCompare to compare PLCs, PACs and Programmable Relays
Visit the Productivity 3000Click and DirectLogix 05/06 pages for detailed product information, brochures and pricing information.