جمعه , 24 مارس 2017
خانه > مقایسه برند های PLC

مقایسه برند های PLC

راهنما:

قیمت CPU به دلار

پشتیبانی از اتصال Ethernet گزینه ها : ۱- Optional استاندارد Ethernet

پشتیبانی از اتصال از طریق USB

پشتیبانی از ورودی و خروجی آنالوگ

پشتیبانی از ورودی ترموکوپل PT100 , …

پشتیبانی از سرو و استپر موتورها Motion control

قیمت نرم افزار

آدرس دهی از طریق tag base

استفاده از subroutine

انتقال اطلاعات به صورت یک پارچه

Product Line
AutomationDirectClick $۶۹+
Panasonic FP-X $۹۸+ $۲۴۵+
Rockwell MicroLogix $۱۰۴+ $۱,۲۸۰+
AutomationDirect DirectLogic (05 & 06) $۱۱۹+ $۳۹۵
Panasonic FP0R $۱۵۱+ $۲۴۵+
Siemens S7-1200 $۱۷۱+ $۳۹۰+
Schneider Twido $۱۷۳+
IDEC MicroSmart Pentra $۱۷۹+ $۲۲۴
GE VersaMax $۱۸۰+ $۸۶۶+
Mitsubishi FX $۲۰۷+ $۵۸۵
Panasonic FPe $۲۲۵+ $۲۴۵+
Toshiba T1 $۲۹۸+ ? ? ? ?
Omron CPM $۳۱۸+ $۲,۴۹۵
Panasonic FPΣ $۳۵۹+ $۲۴۵+
Keyence KV $۳۷۹+ $۶۹۴
GE 90-30 $۳۹۷+ $۸۶۶+
Omron CJ2 $۴۲۵+ (without IO) $۲,۴۹۵
Omron CP1 $۵۹۹+ $۲,۴۹۵
Keyence KV-300 $۶۴۸ $۶۹۴
Omron CJ1 $۷۰۹+ $۲,۴۹۵
Invensys Foxboro $۷۳۵+
AutomationDirect Productivity 3000 $۸۱۷+
Omron CQM1H $۹۱۰+ $۲,۴۹۵
Mitsubishi Q $۹۷۶+ $۵۸۵
Rockwell SLC500 $۹۸۲+ $۱,۲۸۰+
Opto 22 SNAP PAC $۱,۰۳۲+ +
Siemens S7-300 $۱,۲۳۵+ $۳,۲۵۰
Rockwell CompactLogix $۱,۳۲۷+ $۱,۷۲۰+
Toshiba S2E/S2T $۱,۳۴۱+ ? ? ? ?
Modicon M340 $۱,۳۴۴+ $۱,۹۸۶+ ?
Modicon Premium $۱,۳۸۰+ $۱,۹۸۶+ ?
Mitsubishi L $۱,۳۹۷+ $۵۸۵
Omron CS1 $۱,۵۹۸ $۲,۴۹۵
VIPA 300S $۱۶۰۶+ $۷۱۸+
GE 90-70 $۲,۱۱۵+ $۸۶۶+
Siemens S7-400 $۲,۶۰۱+ $۳,۲۵۰
GE RX3i $۳,۸۱۲+ $۸۶۶+
Rockwell ControlLogix $۵,۷۳۰+ $۱,۷۲۰+
Modicon Quantum $۸,۹۲۱+ $۱,۹۸۶+ ?
GE RX7i $۱۰,۸۷۳+ $۸۶۶+

Embedded PLCs: Often used by OEMs as part of a custom system. Check out ourEmbedded PLC Guide for a more detailed feature breakdown.

Product Line
Divelbiss Micro Bear $۱۰۲
SPLAT CC18 $۱۰۲
Tri-PLC Nano-10 $۱۴۹
Entertron Smart-PAK / PAK Plus $۱۹۵

Programmable Relays: Used when very little logic is required. They have LCD screens and buttons built in that can be used to program the relays.

Product Line
TECO SG2 $۷۹+ $۱۹
GE Durus $۸۷+ $۲۹
IDEC SmartRelays /
Siemens Logo
$۱۰۰+ $۱۲۶+
Rockwell Pico $۱۱۶+ $۸۵+
Omron ZEN $۱۱۸+ $۱۴۹
Mitsubishi Alpha 2 $۱۳۰+ $۲۰۲
Telemecanique Zelio $۲۱۷+ $۱۳۸

منبع:http://plccompare.com/

جوابی بنویسید