Omron Software

Omron Software

Omron Software(شرکت فنی مهندسی افشار)

Free CJ1, CJ2, CP1, CPM, CQM1h and CS1 Software.

CX One:
Use With: CJ1, CJ2, CP1, CPM, CQM1H and CS1 PLCs
Restrictions: thirty days (Link to request trial on bottom right of site

Check out our sister site PLCCompare to compare PLCs, PACs and Programmable Relays
Visit the CJ1CJ2CPMCQM1HCS1 and ZEN pages for detailed product information, brochures and pricing information.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *