سلسله مراتب سیستم اتوماسیون صنعتی

سیستم اتوماسیون صنعتی به طور ذاتی می­تواند خیلی پیچیده باشد که دارای تعداد زیادی ابزار است که به شکل همگام و همزمان با تکنولوژی­ های اتوماسیون کار می­کنند.شکل زیر آرایش سلسله­ای سیستم اتوماسیون متشکل از سطوح سلسله­ای مختلف را نشان خواهند داد.

  • سطح حوزه یا میدان

این قسمت پایین ترین سطح از سلسله­ اتوماسیون است که مشمولابزار میدانی مثل سنسوها و محرک­ها می­شود. وظیفه­ اصلی این ابزار میدانی انتقال داده­ های پردازش­ ها و ماشین­ ها به یک سطح بالاتر برای نظارت و تحلیل است. و همچنین شامل کنترل پارامترهای پردازش از طریق محرک­ها هم هست. برای مثال، ما خواهیم توانست این سطح را به عنوان چشم­ه و بازوهای یک پروسه­ مخصوص، تعریف نماییم.

سنسور پارامترهای real time مثل دما،فشار،شار،سطح و غیره را به سیگنال­های الکتریکی تبدیل می­کند.این داده ­های سنسور بعدا به کنترل کننده ­ها برای نظارت و تحلیل پارامترهای real time تبدیل می­شود.بعضی از سنسورها شامل ترموکوپل،سنسور نزدیکی،RTDs،جریان سنج و غیره می­شود.

از طرف دیگر محرک­ها سیگنال­های الکتریکی را (از کنترل کننده ­ها) به مفاهیم مکانیکی برای کنترل پردازش­ ها تبدیل می­کند.دریچه­ های کنترل جریان،دریچه­ های میدان مغناطیسی،محرک­ های بادی،دستگاه ­های تقویت نیرو (relays) ،موتورهای DC و موتورهای فرمان،مثال­هایی از محرک­ ها هستند.

  • سطح کنترل

این سطح شامل ابزارهای اتوماسیون گوناگون مانند ماشین­های CNC ،PLCs و غیره می­شود که پارامترهای پردازش را از سنسورهای مختلف به دست خواهد آورد.کنترل کننده­ های اتوماتیک محرک­ها را بر پایه­ی سیگنال­های سنسور پردازش شده و برنامه یا تکنیک کنترل،هدایت می­کند.

کنترل کننده­ های منطقی با قابلیت برنامه نویسی (PLCs) کنترل کننده­ های صنعتی قوی با بیشترین میزان استفاده هستند که قادر به عرضه کاربردهای و تابع­ های کنترل اتوماتیک بر اساس ورودی از سنسورها می باشند که شامل مدول­ های مختلف مانند CPU ، I/O analog ، I/O digital و مدول­ های ارتباطی می­شود. این به اپراتورها این امکان را خواهد داد تا یک تابع کنترل یا یک استراتژی را برنامه ریزی کند تا عملیات­ های اتوماتیک مخصوص در پروسه را اجرا کند.

  • سطح نظارت و کنترل محصول

در این سطح، ابزار اتوماتیک و سیستم نظارت، عمل کنترل و مداخله­ مانند سطح مشترک انسان و ماشین (HMI) ، نظارت بر پارامترهای مختلف ،تنظیم چارچوب­ های تولید، آرشیوبندی تاریخی، تنظیم روشن و خاموش کردن ماشین و غیره را سهولت می بخشد.

به طور عمده، هم سیستم کنترل توزیع (DCS) و هم کنترل نظارتی و حق مالکیت داده­ ها (SCADA) به شکل محبوبی در این بخش استفاده می­شوند.

  • سطح اطلاعات یا سرمایه گذاری (Enterprise)

این بالاترین سطح از اتوماسیون صنعتیمی باشد که کل سیستم اتوماسیون را به راحتی مدیریت می­کند. وظایف این قسمت شامل برنامه ریزی تولید،تحلیل بازار و مشتری،سفارش­ها و فروش­ها و غیره می­شود.بنابراین این قسمت بیشتر با فعالیت­های بازرگانی و کمتر با جنبه­ های فنی سرو کار دارد.

و همچنین شبکه­ های ارتباطی صنعتی برجسته ترین بخش در سیستم اتوماسیون صنعتی هستند که اطلاعات را از یک سطح به سطح دیگر انتقال می­دهند.پس،این شبکه ها در همه­ سطوح سیستم اتوماسیون حضور دارند تا جریان پیوسته­ اطلاعات را امکان پذیر سازند.این شبکه­ ارتباطی می­تواند در یک سطح نسبت به سطح دیگر،متفاوت باشد.بعضی از این شبکه­ ها شامل RS485،CAN،DeviceNet،Foundation Field bus،Profibus و غیره می­شود.

از سلسله­ بالا ما می­توانیم نتیجه یگیریم که جریان پیوسته­ اطلاعات از سطح بالا به سطح پایین و بالعکس وجود دارد. اگر ما این راه گرافیکی را فرض کنیم، شبیه هرمی است که با بالا رفتن از آن، اطلاعات انباشته تر می­شود، در حالی که با پایین آمدن از آن به اطلاعات جزئی تری از پروسه می­رسیم.