خانه > اتوماسیون صنعتی > سیستم کنترل حلقه باز و بسته
سیستم کنترل حلقه باز و بسته

سیستم کنترل حلقه باز و بسته

12fbdcae1635

سیستم کنترل حلقه باز:

در سیستم کنترل حلقه باز خروجی در هر لحظه بدون توجه به خروجی تعیین می گرددبه عبارت دیگر سیستم کنترل فاقد مسیر برگشت است

سیستم کنترل حلقه بسته:

در سیستم کنترل حلقه بسته یک یا چند مسیر برگشت از خروجی به ورودی سیستم وجود دارد بنابراین ورودی به پروسه در هر لحظه تحت تاثیر اختلاف خروجی با مقدار مطلوب می باشد . اختلاف بین خروجی سیستم و مقدار مطلوب را سیگنال خطا می نامیم و کلیه فرامین بر اساس مقدار سیگنال خطا صادر می گردد

کنترل اتوماتیک:

یک سیستم کنترل حلقه بسته که بدون دخالت عامل انسانی قادر

به تنظیم خروجی باشد را سیستم کنترل اتوماتیک می گوییم

کنترل دستی:

یک سیستم کنترل که فقط با دخالت عامل انسانی قادر به تنظیم

خروجی باشد را سیستم کنترل دستی می گوییم

ترانسدیوسر:

وسیله ای است که ورودی آن کمیتی غیر الکتریکی و خروجی آن الکتریکی است به عبارت دیگر وسیله ای است که کمیاتی مانند دما, فشار , رطوبت و …. را به کمیتهای الکتریکی مانند ولتاژ و جریان تبدیل می کند .

کنترلر:

کنترلر ها یکی از مهمترین اجزای سیستم کنترل هستند خروجی سیستم را در هر لحظه با مقدار مطلوب مقایسـه می کنـند و بر اساس اختلاف بین این دو (سیگنال خطا) فرمــانی به عنـوان خروجی صادر می کنند .

محرک:

محرک وسیله ای است که از کنترلر فرمان می گیرد و متناسب بافرمان دریافت شده کاری در جهت تغییر مقدار خروجی سیستم کنترل انجام می دهد مثلا محرک نیوماتیکی شیر کنترل

درباره‌ افشار گروپ

**فروش آغاز یک تعهد است نه یک معامله** ----------------------------------------------------------------------------------------------------- شرکت فنی و مهندسی افشار با بیش از چند دهه تجربه به همت گروهی از متخصصین و با مدیریت آقای مهندس عیسی افشار در سال 1384 تأسیس گردید و با بکارگیری آخرین تکنولوژی روز دنیا و درپی پشتکار، روحیه علمی تک تک مهندسین مجموعه به پیشرفت و موفقیت سریع و روز افزون دست یافت و هم اکنون جایگاه اثربخشی در جامعه اتوماسیون صنعتی دارا می باشد.