مکانیک و سازه

1-ساخت سازه های فلزی

2- ساخت انواع دکل های خودایستایی مخابراتی

3-ساخت انواع ماشین آلات صنعتی

4- ساخت دستگاه تست خودرو

5-ساخت دستگاه تست نشتی گاز و …