طراحی و ساخت

1-ساخت خط تولید ساندویچ پانل

2- ساخت  خط تولید ورق رنگی (آلومینیوم و آلوزینک)

3-ساخت خط تولید ورق گالوانیزه

4- ساخت خط تولید کاغذ

5-ساخت خط تولید کارتن

6- ساخت خط تولید نایلون شرینگ

7- ساخت دستگاه تست نشتی گاز

8- ساخت انواع قالب های صنعتی