سه شنبه , 28 مارس 2017

Cimon – PLC , HMI


SetupCICON_V221_0807161.exe

PLCسایمون

نرم افزار سایکون نرم افزار رایگان برنامه نویسی

——————————————————————————-
نرم افزار رایگان برنامه نویسی مانیتور های سایمون

——————————————————————————
های سایمون Xpanel کاتالوگ


——————————————————————————-
های سایمون PLC کاتالوگ جامع

———————————————————————————-
سایمون S های سری PLC کاتالوگ

———————————————————————————-
xp نرم افزار ارتباط با صفحه نمایش ویندوز

———————————————————————————-
نرم افزار ارتباط با صفحه نمایش
۷ ویندوز