درحال اجرا

  • آرم اویل- ارمنستان

انجام اتوماسیون خط روغن شرکت آرم اویل ، نخستین کارخانه تولید انواع قیر و روغن های صنعتی و خودرو واقع در کشور ارمنستان.