اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون-صنعتی

1- مشاوره ، طراحی  و اجرای پروژه

2- برنامه نویسی و مانیتورینگ

3- ساخت تابلوهای کنترل

4- طراحی سیستم های جمع آوری و پردازش اطلاعات (Telemetry&SCADA)

5- ارتقای سخت افزار و نرم افزار کنترل پروژه

6-آموزش در سطوح مختلف

7- تهیه اسناد و مدارک